- Utrecht Introductie en meetplan Digital & Webanalytics
- Utrecht Online marketinginstrumenten
- Utrecht Search engine advertising (Google Ads)
- Utrecht Google Analytics inrichten
- Utrecht Google Analytics rapportages en analyses
- Utrecht Google Analytics advanced data verzameling
- Utrecht GA examentraining en examen
- Utrecht Google Analytics advanced analyses
- Utrecht Tagmanagement oplossingen
- Utrecht Tagmanagement toepassing
- Utrecht Introductie Adobe Analytics
- Utrecht Actief aan de slag met Adobe Analytics
- Utrecht Meten van social media
- Utrecht Actief aan de slag met social media analytics
- Leusden Marketing & klantdata: wat mag wel en niet? (facultatief)
- Leusden B2B Digital marketing (facultatief)
- Utrecht Conversie optimalisatie
- Utrecht A/B en multivariate testen
- Utrecht Datavisualisatie
- Utrecht Dashboarding
- Utrecht De rol van de digital analist in de organisatie
- Utrecht Actief aan de slag met je digital analytics plan
- Utrecht Reservecollege
- Utrecht Reservecollege
- Utrecht Reservecollege
- Amsterdam MOA theorie examen