Learning & development

STATE OF THE ART KNOWLEDGE & SKILLS WITHIN YOUR ORGANIZATION

Innovations in digital, customer experience, marketing, communication and data are moving at lightning speed. There is a great need for fresh knowledge, skills and the vision to interpret latest innovations and convert them into a successful L&D strategy.

Having the right knowledge in-house makes you as an organization more flexible and less dependent on external agencies. In addition, the provision of knowledge development is appreciated by employees. This leads to higher employee satisfaction and greater involvement in the organization.

TRAINING OPPORTUNITIES AT BEECKESTIJN

Do you want an employee to follow a course or train an entire department in-company? It’s all possible. We offer various offline and online options.

Open courses

We combine strategy, theory and practical knowledge in our open trainings and courses. The courses are generally completed with an action plan, written for your organization. All ‘open’ courses and trainings can be followed as in-company.

Customization

We also provide tailor made training programs for companies. Based on our IDEAL framework, we design and implement a program that meets the wishes and needs of your company or organization.

Beeckestijn Business School

BEECKESTIJN PRODUCT RANGE ON YOUR LMS OR PORTAL

The complete Beeckestijn product range is included in the Edudex feed. In this way you can easily make the complete product range or a selection from it, available to your employees. In this way you always have access to up-to-date training information, start dates and locations. Moreover, you can easily handle the training administration via your own LMS or portal.

INTEGRATING E-LEARNING INTO LMS

In addition, our complete e-learning academy's as well as the individual modules are easy to integrate – using LTI or Remote Scorm – within an existing LMS.

By offering an e-learning you equalize level differences between employees. With a combination of videos, quizzes, additional literature and assignments you achieve an optimal learning effect in a short time. The great advantage of e-learning is that employees can follow it at any time and at their own pace.

 

WAT LEVERT HET OP?

✔️ Niveauverschillen worden gelijkgetrokken: Deelnemers ontwikkelen een gezamenlijke visie & de onderlinge communicatie wordt verbeterd. 
✔️ Meer kennis in huis: Deelnemers leren nieuwe kennis & vaardigheden die direct in de organisatie kan worden ingezet. Dit maakt je minder afhankelijk van externe bureaus.
✔️ Advies en tips: Deelnemers leggen tijdens de training vraagstukken voor aan docenten en collega’s. Hierdoor wordt de kennis direct toegepast en de investering meteen terug verdiend. 
✔️ Kennis delen: Ons doel is dat deelnemers tijdens, maar ook na de training hun kennis delen. Dit verbetert de onderlinge samenwerking, niet alleen binnen, maar ook tussen afdelingen.
✔️ Verhoging medewerkerstevredenheid: Medewerkers zien het als erkenning dat je in ze investeert. Dit vertaalt zich terug in gemotiveerde en betrokken medewerkers die zich langer aan je verbinden.

Lees hieronder verder

 

Mind

“Ik heb de storytelling training zeer leerzaam gevonden. Samen met mijn collega’s van Stichting MIND was het interessant om te zien hoe we onze doelgroepen op verschillende manieren kunnen benaderen met onze boodschap en hoe belangrijk de eigen vertaling daarin is. Samen met de docent zijn we hierin gedoken om te kijken hoe we vanuit onze boodschap een mooi verhaal kunnen maken wat duidelijk overkomt bij alle verschillende doelgroepen.”