Case

Een wereldwijde boost van de online marketing kennis bij de Heus

Incompany_case_deheus

Uitdaging 

De marketeers van De Heus werken over de hele wereld. Niet alleen het verschil in (online) marketing-kennisniveau tussen de verschillende landen was groot, maar ook binnen de verschillende afdelingen.

Medewerkers ervoeren zelf ook een enorme kennis gap. Hieruit groeide de behoefte aan meer kennis en ondersteuning op het gebied van online marketing. Om vervolgens met die kennis binnen social en search een sterke positie te behalen binnen de categorie veevoederindustrie en om in te spelen op de groei van E-commerce binnen de agrarische sector.

Oplossing

We hebben een Academy opgezet voor de marketingmanagers en marketingteams wereldwijd. De academy bestond uit verschillende fases:

  • Fase 1: Webinars en e-learning waarmee een stevige basis is gelegd op het gebied van digital marketing en farmer journeys.
  • Fase 2: Klassikale training in Nederland waarbij kennis direct omgezet werd in digitale marketingplannen per land.
  • Fase 3: Ondersteuning van lokale marketeers bij de implementatie van digital marketing, o.a. op het gebied van Google analytics, e-mail en contentmanagement via webinars, coaching en een digital center of expertise.
“We zijn bijzonder enthousiast over de samenwerking met Beeckestijn Business School en de wijze waarop het uiteindelijke programma is ingevuld. Bijzonder positief vind ik vooral dat natuurlijk veel aandacht wordt besteed aan kennisoverdracht, maar dat de nadruk met name ligt op de toepassing van die kennis in de dagelijkse, lokale praktijk. Daar ligt echt de toegevoegde waarde.”
Joost Belt
Corporate Director Marketing and Communication De Heus Voeders B.V.

Resultaat

  • Verbeterde samenwerking op het gebied van digital marketing tussen het hoofdkantoor en de verschillende landen.
  • Betere leadgeneratie en verbeterde sales resultaten
  • Een concreet online marketing plan dat bijdraagt aan leadgeneratie, een betere communicatie met de doelgroep en/of een verbetering van de reputatie en het imago van De Heus voor ieder land.