Case

Intensief leren met gewenst resultaat bij ING

ing-zakelijk-logo

In gesprek met Cecile van der Paauw, Manager Digital Transformation & Customer Experience bij ING Nederland en opdrachtgever van het Incompany Digital Sales Mastery Programma. Wij vroegen Cecile naar haar persoonlijke ervaringen met dit programma voor haar afdeling.

Welke uitdaging had je met het team ING Zakelijk, waardoor je besloot te investeren in deze opleiding? En wat waren de belangrijkste leer- en ontwikkeldoelen?

Na een organisatiewijziging kregen we als afdeling andere verantwoordelijkheden, waardoor Digital Sales skills belangrijker werden. Vandaar dat we hebben besloten om hier een opleidingsprogramma voor te laten ontwikkelen. Het belangrijkste leerdoel was om een professionaliseringsslag op het gebied van Digital Sales te realiseren, waardoor alle collega’s dezelfde taal spreken en we elkaar én externe partners op professioneel vlak kunnen uitdagen. 

Wat gaf de doorslag om voor dit programma te kiezen? 

Voor ons was het belangrijk dat we het programma als team konden doen. Dit creëerde een hoge mate van betrokkenheid. En dat het een combinatie was tussen theorie en praktijk, zodat het programma een directe bijdrage leverde aan onze doelstellingen.

Wat leverde de combinatie tussen theorie en praktijk jouw team op?

Directe toepasbaarheid van de opgedane kennis. De kracht van de on the job assignments is dat elk team aan de slag ging met opdrachten waarbij ze de theorie konden toepassen in hun dagelijkse werk. Dit leverde voor veel collega’s direct een positief effect op. Ook het elkaar feedback geven op de gemaakte opdrachten motiveerde om direct met de uitkomsten aan de slag te gaan. Dit alles vroeg veel van de collega’s want het is een intensief programma. Maar het heeft ook veel opgeleverd.

Je geeft aan dat het volgen van een dergelijke Mastery wel de nodige inspanningen en commitment van een team vraagt. Kun je dat toelichten? 

Het programma was zo opgebouwd dat iedere twee weken een halve dag aan het volgen van colleges en huiswerkopdrachten moest worden besteed en dit gedurende vijf á zes maanden. Dit vraagt om discipline en enthousiasme. Tussendoor werd er nog een extra mile gevraagd door iedere module (twee in totaal) af te ronden met een opdracht die aan het management werd gepresenteerd. Zo brachten we ook een luchtig competitie-element in de opleiding. Een intensieve periode, maar zoals ik al zei leverde het ook veel op. Namelijk dat ons werk er beter door werd.

banner-2023-3

De 0- en de 1-meting hebben een kennisstijging van 30% binnen je team laten zien. Ben je tevreden over de resultaten? Wat bleek achteraf het meest cruciaal voor dit succes?

Ja, ik ben zeker tevreden over het resultaat. En naast de resultaten van de 1-meting ben ik er ook vooral blij mee dat ik zie dat collega’s de kennis toepassen in de praktijk. Onze roadmap is nog meer gevuld en diverse conversies zijn geïmplementeerd met gewenste resultaten.

Heb jij adviezen aan collega’s in het vak hoe men een dergelijke opleiding kan omarmen om er het maximale uit te halen?

Maak het belangrijk en groot! En laat iedereen deelnemen, no excuses. Alleen als je het samen doet, ga je er het maximale resultaat uit halen.

Tot slot: voor welke organisatorische vraagstukken vind je onze aanpak van incompany maat training relevant?

Voor transformatie vraagstukken, waarbij je een grote stap van A naar B wilt zetten.

“Voor ons was het belangrijk dat we het programma als team konden doen. Dit creëerde een hoge mate van betrokkenheid. En dat het een combinatie was tussen theorie en praktijk, zodat het programma een directe bijdrage leverde aan onze doelstellingen.”
Cecile van der Paauw
Manager Digital Transformation & Customer Experience bij ING Nederland

Beeckestijn Business School en MORGENFRISK

Het Digital Sales Mastery Programma (het in de praktijk trainen van Customer Journey experts) heeft Beeckestijn Business School ontwikkeld in samenwerking met MORGENFRISK. Een perfecte combinatie van praktijk trainers met praktijk coaches om vakinhoudelijk gedurende een langere periode te kunnen sparren. De theorie daadwerkelijk vertalen naar en implementeren in de dagelijkse werkzaamheden van de cursisten zorgt voor een resultaat van minimaal 25% van toepasbare kennis.