Whitepaper De nieuwe competenties van de communicatie manager

Organisaties worden communicatiever, er is meer dialoog en interactie met doelgroepen en stakeholders... Was de communicatie-manager vroeger vooral strateeg en regisseur, nu gaat het veel meer om het (strategisch) sturen van de dialoog ongeacht het medium en is monitoren beter dan managen. Verder zien we een groei aan communicatie-specialismen. De generalist wordt ingehaald door hen die een vak hebben gemaakt van bijvoorbeeld de nieuwe media.... Dit alles pleit voor het realiseren van actuele kennis, relevant specialisme en de competentie snel te kunnen schakelen.

In dit whitepaper delen we een aantal inzichten over de nieuwe competenties, nodig om een nieuwe fase in te gaan in communicatie-management.

Dit whitepaper is geschreven in het kader van de communicatie-opleidingen bij Beeckestijn Business School:


Whitepaper De nieuwe competenties van de communicatie manager Download hier uw eigen exemplaar van het whitepaper 'De nieuwe competenties van de communicatie manager'.