Gastcolleges

Gastcolleges

Voor onze huidige studenten maar zeker ook voor onze alumni, organiseren wij een aantal keren per jaar gastcolleges. Deze gastcolleges zijn een vast onderdeel van ons alumniprogramma en zijn gratis toegankelijk. Het onderwerp van de gastcolleges is meestal breder dan een vakgebied alleen en is interessant voor studenten en alumni van verschillende opleidingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondewerpen als 'digitaal leiderschap', 'het ontwikkelen van nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen'. Leerzame bijeenkomsten om uw kennis op niveau te houden, ook na het voltooien van uw opleiding. Immers, de ontwikkelingen in uw vakgebied staan ook niet stil. Regelmatig vragen wij (gast)docenten een onderwerp te belichten, te inspireren, te discussiëren, een case te presenteren, te debatteren of om een kijkje te geven in de keuken van een ander bedrijf. Bovendien kunt u tijdens de gastcolleges uw netwerk verder ontwikkelen en oud-studiegenoten weer spreken.

Wilt u weten welke gastcolleges gepland zijn voor de komende periode? Raadpleeg dan de agenda.