Klachten- en beroepsprocedure

Klachten- en beroepsprocedure Beeckestijn Business School

 

  Het doel van Beeckestijn is het ontwikkelen en aanbieden van kortdurende hoogwaardige opleidingen waarbij de opgedane kennis direct in de praktijk kan worden ingezet. We bieden diverse opleidingen aan in verschillende soorten en op verschillende niveaus. Ons opleidingsaanbod wordt continu uitgebreid en geüpdatet. Hierdoor geven we kwalitatief onderwijs dat nauw aansluit op de (veranderende) markt. Dit geeft deelnemers de ruimte om hun talenten te ontwikkelen én maakt hen bewust van hetgeen nodig is om marktgericht, ondernemend en succesvol te zijn. 

  Ondanks het feit dat Beeckestijn Business School continu werkt aan het vasthouden en verbeteren van de kwaliteit van haar onderwijs, onderwijsuitvoering en faciliteiten, kan het gebeuren dat je als deelnemer een probleem ervaart. Voor deze gevallen hanteert Beeckestijn Business School onderstaande klachtenprocedure.

  1. Het eerste aanspreekpunt is de betreffende docent, onze medewerkers van de afdeling Customer service of programmanager van de opleiding. Met hem of haar kunnen de ervaren problemen worden besproken en kan er een passende oplossing worden gezocht.
    
  2. Wanneer je als deelnemer er niet uitkomt met de docent, onze medewerkers van Customer service of programmamanager van de opleiding, kan je een klacht indienen door hiervoor een e-mail te sturen naar customerservice@beeckestijn.org. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Vermeld in je e-mail de volgende gegevens: je naam en telefoonnummer; een duidelijke omschrijving van de klacht; de datum, plaats en tijd waarover de klacht gaat; eventueel de naam van de desbetreffende persoon. Wanneer we de klacht hebben ontvangen, wordt binnen twee dagen per mail een ontvangstbevestiging verzonden. Binnen vier weken wordt contact opgenomen met de betreffende deelnemer om de reactie van Beeckestijn Business School op de ingediende klacht te bespreken.
    
  3. Als de indiener van de klacht zich niet kan vinden in de reactie van de school, kan hij of zij zich wenden tot de directie. Dit kan per post worden gemeld via:
   Beeckestijn Business School
   t.a.v. De directie
   Leusderend 30
   3832 RC Leusden
    
  4. Wanneer de indiener van de klacht zich ook in de reactie van de directie niet kan vinden, bestaat er een tweede beroepsmogelijkheid bij de Stichting Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Hiervoor is Beeckestijn Business School aangesloten bij het NRTO. Kijk voor de contactgegevens en meer informatie op de geschillencommisie.