Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Beeckestijn Business School

 

  Het doel van Beeckestijn is het ontwikkelen en aanbieden van kwalitatief hoogwaardige trainingen op korte termijn, waarin de opgedane kennis direct in praktijk kan worden gebracht. We bieden verschillende cursussen aan van verschillende soorten en op verschillende niveaus. Ons portfolio wordt continu uitgebreid en bijgewerkt. Hierdoor zorgen we voor kwalitatief hoogstaand onderwijs dat nauw aansluit bij de (veranderende) markt. Dit geeft deelnemers de ruimte om hun talenten te ontplooien en maakt hen bewust van wat nodig is om marktgericht, ondernemend en succesvol te zijn.

  Ondanks dat Beeckestijn Business School continu bezig is met het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsaanbod en voorzieningen, kan het voorkomen dat je als deelnemer een probleem ervaart. Beeckestijn Business School hanteert voor deze gevallen onderstaande klachtenregeling.

  1. Het eerste aanspreekpunt is de betreffende docent, onze medewerkers van de afdeling customer service of programmamanager van de opleiding. De ervaren problemen kunnen met hem of haar worden besproken en er kan een passende oplossing worden gevonden.
    
  2. Mocht je als deelnemer geen overeenstemming kunnen bereiken met de docent, onze customer service medewerkers of programmamanager van de opleiding, dan kun je een klacht indienen door een e-mail te sturen naar customerservice@beeckestijn.org. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk worden ingediend. Vermeld de volgende informatie in je e-mail: je naam en telefoonnummer; een duidelijke omschrijving van de klacht; de datum, plaats en tijd waarover de klacht gaat; eventueel de naam van de betrokken persoon. Na ontvangst van de klacht, ontvang je binnen twee dagen een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen vier weken wordt er contact opgenomen met de betreffende deelnemer om de reactie van Beeckestijn Business School op de ingediende klacht te bespreken.
    
  3. Indien klager het niet eens is met de reactie, kan hij of zij zich wenden tot de directie. Dit kan per post gemeld worden via:
   Beeckestijn Business School
   T.a.v. de directie
   Leusderend 30
   3832 RC Leusden
    
  4. Indien de indiener van de klacht het niet eens is met de reactie van de directie, is er een tweede mogelijkheid om in beroep te gaan bij de klachtencommissie voor particuliere onderwijsinstellingen. Beeckestijn Business School is hiervoor aangesloten bij de NRTO. Voor contactgegevens en meer informatie kun je terecht bij de geschillen commissie