Service Check

Service Check levert inzichten om succesvol klantgericht te ondernemen. Service Check meet de kwaliteit van de interactie tussen klanten en medewerkers en vertaalt de resultaten naar direct toepasbare kennis. 

Maatwerk onderzoek door Service Check betekent meten in samenhang. Daarmee begeeft Service Check zich op het snijvlak van onderzoek en advies. Service Check streeft het doel na voor haar opdrachtgevers een compleet en relationeel inzicht te geven in de beleving en het gedrag van klanten, betrokkenheid van medewerkers en de waarde c.q. het (financiële) resultaat voor de organisatie.

Hierdoor komt kennis en stuurinformatie beschikbaar die organisaties in staat stelt succesvolle, gedifferentieerde klantstrategieën te ontwikkelen, te implementeren en de resultaten ervan te volgen. De door Service Check ontwikkelde Customer Cube maakt het belang van het meten in samenhang inzichtelijk.

Wilt u meer weten over Service Check of de Customer Cube? Neem dan contact op met Service Check.