CRKBO registratie Beeckestijn vernieuwd

De CRKBO-inschrijving van Beeckestijn Business School is weer toegekend na een audit.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. Beeckestijn Business School is opnieuw ingeschreven in het 'Register Instellingen'. Hierin staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Een positief afgesloten audit is een voorwaarde om te worden ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen.

Een direct gevolg van de inschrijving in dit Register is dat Beeckestijn Business School haar studenten de mogelijkheid mag bieden BTW-vrij te factureren.

Ga naar nieuwsoverzicht