Thuiswinkelorg certificeert post-HBO opleiding Digital & Online Marketing

Thuiswinkel.org heeft vandaag het certificaat uitgereikt aan Beeckestijn Business School voor de post-HBO opleiding Digital en Online Marketing. Het certificaat werd door Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org, tijdens Shopping Today uitgereikt aan Hans Molenaar, directeur Beeckestijn Business School. Centraal tijdens Shopping Today staat de noodzaak tot kennisvermeerdering gezien de snelle ontwikkeling van E-business.

Noodzaak tot kennisvermeerdering

‘De e-business-sector is een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie, maar bedrijven ondervinden steeds meer problemen bij het vervullen van vele duizenden vacatures. Het bedrijfsleven heeft moeite om goed geschoold personeel te vinden. Hoger onderwijs sluit onvoldoende aan op de nieuwe digitale vereisten vanuit het werkveld. Daarnaast mist de e-business-sector een infrastructuur voor continue ontwikkeling van werkende professionals’, aldus Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org.

Kennisontwikkeling digitale marketing

“We zijn blij dat Thuiswinkel.org de noodzaak inziet en een bijdrage levert aan de kennisontwikkeling op het gebied van digitale marketing en e-commerce”, zegt Hans Molenaar. “We zijn al meer dan 10 jaar actief in dit snel veranderende vakgebied. De erkenning door brancheorganisaties is cruciaal om opleidingen en ontwikkeling van digitale talenten op de agenda te krijgen bij organisaties. We zien deze certificering als een steun in de rug.”

Zaak voor professionals om continu bij te blijven

Door de enorme snelheid van ontwikkelingen en het kennisintensieve karakter van het e-commercedomein, is het ook voor ervaren professionals zaak om continu bij te blijven. Daarom is het e-Academy Register geopend. Door het volgen van trainingen, opleidingen en congressen bij gecertificeerde aanbieders kunnen werknemers punten verzamelen voor permanente educatie, de zogenaamde PE-punten. Daarmee kan invulling gegeven worden aan het programma “Life Long Learning”. ‘Life Long Learning is toegankelijk voor iedereen in de e-sector, van online marketeers tot online inkopers, van data-analisten tot webshopbeheerders’, aldus Jongen. ‘We verwachten dat in de komende jaren vele bedrijven in alle denkbare sectoren gekwalificeerd worden als Life Long Learning Company. Ik roep het bedrijfsleven en het onderwijs nadrukkelijk op om zich continu te ontwikkelen op het gebied van digital commerce. Alleen door samen de uitdaging aan te gaan, kan Nederland haar positie als kenniseconomie versterken.’

 

Gebrekkige aansluiting onderwijs en digitale arbeidsmarkt

Daniël Ropers, managing director bij bol.com: ‘Wat mij opvalt, is de gebrekkige aansluiting tussen het onderwijs en dat wat de digitale arbeidsmarkt vraagt aan kennis en kunde. Toepassing van ICT is de enige manier waarop bedrijven nog waarde kunnen creëren voor hun klanten. Huidige afstudeerders hebben echter moeite om de fundamentele krachten en de mogelijkheden van digital te begrijpen. We moeten voorkomen dat we hiermee een rem zetten op de innovatie in Nederland. Daarom juich ik dit initiatief van harte toe’, aldus het bestuurslid van Thuiwinkel.org.

 

Ga naar nieuwsoverzicht