Alexander Singewald

Alexander Singewald

Mr Alexander Singewald voltooide zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is werkzaam geweest bij de Registratiekamer, de voorloper van het huidige College bescherming persoonsgegevens. In de periode 1992-1998 is hij werkzaam geweest bij de, voormalige, DMSA als adjunct directeur waar hij belast was met juridische zaken en lobby. Thans is hij CEO van de Singewald Consultants Group BV.

Singewald Consultants Group BV adviseert op het gebied van juridische, strategische en managementvraagstukken, zoals de bescherming van klant en personeelsgegevens, primair binnen de direct/database marketing, distance selling en sales promotion sector en sectoren (bedrijfsleven en overheid) die de database onderkennen als een onderdeel van het primaire (bedrijfs)proces.

Mr Alexander J.J.T. Singewald is in 2004 uitgeroepen tot DM Man van het Jaar en bekleedt daarnaast nog verschillende bestuurlijke functies: Voorzitter van de Stichting Infofilter, Secretaris van de Stichting DM en SP Prijzen Esprix, Secretaris Stichting Nationale Privacy Symposia, Lid van Raad van Toezicht SMIN (Vereniging Relatiemedia), Secretaris/jurist Beroepscommissie