Gerrit Piksen

Gerrit Piksen

Een gedreven mensenmanager die door middel van zijn leiderschap richting en sturing aan een groep kan geven, onder meer door het stellen van heldere en pragmatische doelen. Gerrit hecht er belang aan om iedereen bij elkaar te brengen en te houden om ervoor te zorgen dat de verschillende mensen/afdelingen/groepen zich achter één doel scharen: De Klant Centraal. Loyaliteit van klanten is en blijft een boeiend fenomeen waarin je nooit uitgeleerd bent. Van nature is Gerrit extern georiënteerd en alert op ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt. Gerrit zoekt actief naar trends waarmee de organisatie rekening zou moeten houden. Maakt gebruik van eigen netwerk om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen voor de organisatie. Vertaalt relevante ontwikkelingen naar mogelijkheden voor de organisatie. Gerrit weet doelstellingen om te zetten in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt gehaald. Gerrit weet wat er aan tijd, mensen en middelen nodig is om een resultaat te halen.

Sinds 2012 werkt Gerrit als Senior Research Consultant/Business Unit Manager. Verantwoordelijk voor alle type trajecten van klanttevredenheidsonderzoek tot communicatie en van medewerkermotivatieonderzoek tot productontwikkeling. 

Gerrit is docent bij: