Register

Voor de bovengemiddeld presterende studenten heeft Beeckestijn samen met brancheverenigingen het Register geïnitieerd. Enerzijds om studenten te stimuleren om een minimaal niveau na te streven voor hun eindopdracht, anderzijds om een vorm van erkenning te geven voor en door vakgenoten. Deelnemers die de opleiding volbrengen met een gemiddeld cijfer van 7 of meer (op een schaal van 1 tot 10) krijgen een vermelding in het register en mogen de bijbehorende beschermde titel voeren. Bijvoorbeeld voor CRM is RCP (Registered CRM Professional) en voor Online en Digital Marketing is dit RDM (Registered Digital Marketeer). Een Register-vermelding is alleen van toepassing op de postdoctorale en de post-HBO opleidingen en geldt niet voor de korte opleidingen. Kijk op de betreffende opleidingspagina of een vermelding in het register voor een specifieke opleiding wel of niet van toepassing is of dat het register van een bepaalde vakgebied nog in ontwikkeling is. Momenteel zijn de volgende registers actief:

Digital & Online Marketing: www.dim-register.nl

CRM & Klantgericht Management: www.crm-register.nl

Customer Experience & Multichannel Management: www.cemp-register.nl 

Social Media: www.rsp-register.nl

Online Communicatie: www.ocp-register.nl

Customer Insight & Marketing Intelligence: www.cimp-register.nl

Sales & Accountmanagement 2.0 www.samp-register.nl

Campagne Management: www.cmp-register.nl 

Service Excellence: http://sep-register.nl/