Blog

Slechts 1 op de 5 B2B marketeers zeer goed voorbereid op de toekomst

Inspelen op de digitalisering, content creatie en optimaliseren van de customer experience. Een greep uit de werkzaamheden die een B2B marketeer of B2B marketing team kan hebben. Er is altijd een proces te optimaliseren of nieuwe propositie uit te werken. Het is een valkuil om continu mee te gaan in de waan van de dag. Want hoe goed zijn de marketeers binnen jouw B2B organisatie voorbereid op de toekomst?

De meeste B2B marketeers voelen zich niet voorbereid op de toekomst

Volgens onderzoek van het internationale platform MarketingProfs voelt slechts 19% van de B2B marketeers zich zeer goed voorbereid op de toekomst. Dit heeft natuurlijk niet alleen te maken met de diversiteit in werkzaamheden, maar ook met de snelheid waarmee het vakgebied en de wereld veranderen. Belangrijk dus om tijd te maken om naar de toekomst te kijken.

Het onderzoek van MarketingProfs laat een aantal interessante dingen zien.

  • 24% van de B2B marketeers uit het onderzoek geeft aan dat niet iedereen in hun team een basis kennis van marketing heeft.
  • 33% geeft aan dat er geen (organsatie) doelstellingen zijn vastgelegd
  • 50% van de niet-managers is niet zeker of er in de organisatie budget is voor B2B marketing training
  • B2B marketing trainingen zijn volgens de respondenten te veel gefocussed op theorie. Meer dan 70% wil dat een opleiding of training praktijk voorbeelden, templates en checklists bevat.

Ook spanningen op de B2B arbeidsmarkt

Steeds meer organisaties zien het belang van het opleiden en trainingen van hun professionals. Niet alleen om relevant te blijven met de juiste kennis en skills in huis, maar ook als middel om professionals aan zich te binden. Amerikaanse vakbladen staan vol over de “Great Resignation”, LinkedIn heeft het over de #GreatResuffle en onze kranten staan vol met artikelen over de spanningen op de arbeidsmarkt. Niet alleen de spanningen die zijn ontstaan door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook dat veel professionals opnieuw hun kaarten schudden.

Veel werknemers willen na Covid-19 iets anders doen. Volgens het onderzoek is 16% van de B2B-marketeers actief op zoek naar een nieuwe baan. En staat bijna de helft open voor nieuwe mogelijkheden.  Ongeveer de helft (48%) van de respondenten noemde interessanter werk als reden om open te staan voor nieuwe mogelijkheden. Er waren uiteraard ook andere redenen zoals hoger salaris en carrière verbetering (57%).

Professionals binden door opleiding

Uit het onderzoek van MarketingProfs blijkt dat investeren in opleidingen een belangrijke bijdrage kan leveren aan zowel het interessanter maken van werk als het behoud van B2B marketeers. De belangrijkste reden waarom B2B-marketingmanagers investeren in opleidingen is het verbeteren van de interne marketingkennis en vaardigheden (79%). Het opvullen van kennishiaten wordt door driekwart van de respondenten als reden genoemd. Behoud van marketing collega’s en medewerkers tevredenheid blijkt voor meer dan de helft (53%) van de B2B marketing managers een belangrijke reden om te investeren in marketing opleidingen.

Leren voor persoonlijke groei en specifieke kennis

Voor B2B marketing professionals zelf, zijn persoonlijke groei en het opdoen van specifieke kennis de belangrijkste redenen om deel te nemen aan een opleiding of training. Respondenten geven aan op zoek te zijn naar specifieke kennis voor het oplossen van problemen die verband houden met hun huidige rol (69%).

Het belang van training op tactisch en strategisch niveau

De behoefte aan direct inzetbare kennis heeft vaak betrekking op het gebruik van nieuwe marketingtechnologie zoals marketing automation, customer data platformen, CRM en content management systemen. Marketeers realiseren zich dat zonder kennis op tactisch/strategisch niveau het succesvol inpassen van deze technologie kansloos is. Een operationele knoppen training is onvoldoende om echt rendement uit marketingtechnologie te kunnen halen.

Veel jonge b2b marketeers voelen zich onzeker over hun marketingkennis omdat zij door Covid-19 minder goed in staat zijn geweest praktische kennis op te doen. Voor hen is het nog belangrijker dat een werkgever bereid is om te investeren in hun ontwikkeling. Als dit niet het geval is, gaan ze steeds eerder actief op zoek naar andere uitdaging.

Voordelen van leren

Het onderzoek van MarketingProfs laat ook zien wat goed getrainde marketeers anders doen. Ze werken effectiever en hebben bovengemiddeld meer zin in hun werk. En, belangrijk voor de organisatie, ze zijn minder vaak actief op zoek naar een nieuwe baan.

Maar als opleiden alle bovenstaande voordelen meebrengt, waarom voelt dan slechts 19% zich zeer goed voorbereid op de toekomst?

Zelf opleidingsbudget aanvragen en verantwoorden

Ten eerste is het vrij krijgen van budget voor B2B marketeers een obstakel. Zoals eerder genoemd is 50% van de respondenten die geen managers zijn, niet zeker of er wel opleidingsbudget is. Daarnaast geeft een meerderheid (54%) aan dat werknemers training en opleidingen zelf moeten aanvragen en verantwoorden. 33% van de respondenten geeft aan het lastig te vinden om de kosten te rechtvaardigen.

All you can learn

1 op de 5 B2B marketeers heeft een persoonsgebonden opleidingsbudget en kan zelf bepalen hoe deze te gebruiken. 30% van de B2B marketeers geeft aan dat hun organisatie niet over een toereikend opleidingsbudget beschikt en moeten zelf de marketingopleidingen betalen. Het andere uiterste is het geval bij bedrijven als Achmea en Vodafone/Ziggo. Deze organisaties zweren bij het belang van behoud/ontwikkelen van marketeers en hebben een “All you can learn” opleidingsbeleid. Medewerkers kunnen onbeperkt opleidingen volgen zolang deze relevant zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Tijd is schaars & training niet relevant

Een tweede reden is het ontbreken van tijd. Zeker als openstaande vacatures lastig te vervullen zijn, is tijd schaars. Voor 50% van de respondenten is tijd een belangrijke hindernis voor het volgen van een opleiding of training. Voor 27% zelfs de belangrijkste.

Tot slot is ook het theoretische aspect een reden om geen training te doen. Vrijwel iedereen wil een training die helpt bedrijfsdoelstellingen te halen, maar slechts 3 op de 10 beweert dat hun training hen momenteel in staat stelt dat te doen. B2B marketeers geven aan dat zij behoefte hebben aan veel praktijkvoorbeelden, slablonen, frameworks, checklists en coaching om nieuwe kennis direct toe te passen in de praktijk.

Rol voor managers

Als manager heb je een belangrijke rol in het wegnemen van de bezwaren. MarketingProfs geeft een aantal stappen mee die je hierbij kan nemen:

  • Start met het bepalen van je (organisatie) doelstellingen (en schrijf deze ook op). Om meer uit opleiden te halen is het belangrijk om te weten waar je heen gaat. Wat betekend succes voor jouw team of organisatie? En welke stappen moet je nemen. Essentiele vragen om o.a. te bepalen welke kennis en skills je nodig hebt binnen jouw team.
  • Maak ‘een leven lang leren’ onderdeel van je cultuur. Dit start bij het bepalen van leer doelen voor je team. In de vorige stap heb je bepaald waar je heen wil en welke kennis en skills je nodig hebt, maar wie gaat wat leren? Daarnaast is het ook belangrijk om actief tijd te maken voor training.
  • Stop met marketeers verantwoordelijk te maken voor het aanvragen en verantwoorden van een opleiding. Dit past natuurlijk in een cultuur waar leren een belangrijk onderdeel van is. Wees open over het budget dat er beschikbaar is. En zorg dat het makkelijker is om goedkeuring te krijgen. Vergeet tot slot ook hier niet om de training of opleiding te koppelen aan de doelstellingen van de organisatie.

B2B marketing training

Ben jij opzoek naar nieuwe kennis en skills voor jezelf of collega’s? En ben je werkzaam binnen een Business-to-Business (B2B) omgeving? Dan ben je bij Beeckestijn op het goede adres! Binnen alle opleidingen wordt er aandacht besteed aan B2B met inspirerende voorbeelden, cases en extra webinars. Daarnaast zijn er een aantal opleidingen speciaal voor B2B professionals ontwikkeld.   

Bekijk aanbod ›