Blog

De nieuwe marketeer is geen marketeer

Online Marketing is een vak met een toekomstperspectief, ook al ben je geen marketeer van huis uit. Misschien is het zelfs wel voordeliger geen marketingopleiding of -achtergrond te hebben. Online Marketing biedt zoveel andere en nieuwe inzichten dan de klassieke marketing, dat het goed is om je hoofd niet te vol te hebben van de modellen en methodieken van toen. Maar er is meer aan de hand dan alleen maar een vernieuwing van een vakgebied, twee belangrijke trends onderstrepen het belang van kennis in Online Marketing.

Door Egbert Jan van Bel

Zelf ben ik jaren geleden ‘old school’ opgeleid in marketing. Ik had een niet commerciele opleiding, wilde graag het marketingvak in omdat ik de verantwoordelijkheid kreeg van een nieuw te ontwikkelen product. Zo gezegd zo gedaan en dan wikkel je het NIMA-riedeltje af. NIMA staat voor Nederlands Instituut voor Marketing en de examens die zij afnamen waren de sleutel voor een carrière in marketing. Marketing ging toen over marktaandelen, leads werven, een merk bouwen en de P’s van product, prijs, plaats en promotie in de gaten houden. Oh, wat was marketing toen nog lekker overzichtelijk.

Niet meer in één definitie te vangen

Dat is Trend 1. Het marketingvak van vandaag is een omvangrijk werkgebied waarvan de horizonten niet meer zijn te zien. Als docent, marketingauteur en onderzoeker zie ik dat marketing niet meer in één definitie is te vatten. Wel zien we de ontwikkeling dat we van markt- naar klantgerichtheid gaan. Immers, een marktaandeel zegt niets over de waarde van je onderneming. Het creëren van klantwaarde des te meer. Hoe beter de relatie met je klant, hoe beter je het op de markt doet.

Online Marketing gaat over de dialoog, de interactie met elkaar (niet alleen klanten, maar ook betrokkenen en beïnvloeders). Ook de 4 P’s zijn passé. Het gaat nu om data en de creatieve interpretatie daarvan. Data is niet statisch, het leeft. De nieuwe tools en technieken maken het mogelijk om bedrijfsdoelen steeds meer meetbaar te realiseren zonder de menselijke creativiteit te verliezen. Integendeel, juist door het toepassen van technologie is er weer tijd voor creativiteit, klantcontact en ideeën verzinnen. Maar heel belangrijk daarbij is dat we ideeën snel kunnen analyseren, testen, implementeren en bijschaven.

Marketing is sneller dan ooit 

Dat is Trend 2. Onze wereld, in welke branche of activiteit jij je ook bevindt, is sneller dan ooit. Voorheen maakte je als marketeer van de strategie een drie- of vijfjarenplan. Met een dichtgetimmerde ‘business case’. Oftewel een rekensom van kosten, baten en het risico daarbij. Dat kan in de moderne Online Marketing niet meer. De juiste strategie is 'doen' Heb je een richting gevonden, probeer het, test het. Neem de organisatie zoveel mogelijk mee met de uitvoering van een idee of plan.

Een afdeling marketing bestaat niet meer. Marketing is daarmee verworven in vele facetten van de organisatie. Succes bereik je alleen als de gehele organisatie dezelfde stip op de horizon heeft. En je weet, de stip beweegt, en de horizon vaak ook. Dus je moet een uitstekende samenwerking hebben om als team tempo te maken en je doelen te bereiken. Een moderne marketingstrategie is niet in beton gegoten.

Marketing als competentie

Marketing is daarmee een organisatorische competentie geworden. Marketing vind je bij sales, service, productontwikkeling, ICT en zelfs finance. Immers, een duidelijke factuur levert ook een belangrijke klantwaarde op. Iets dat vaak over het hoofd wordt gezien. Daarmee is de stelling dus dat er maar één bal op het marketingveld aanwezig is en dat iedere speler zich daarop focust.

Online Marketing toekomst

De Online Marketeer is daarbij zowel spelverdeler als de professional die de doelen in de gaten houdt. Dit vakgebied krijgt binnen de meeste professionele organisaties steeds beter vorm in de uitvoering en functionaliteiten. De vraag naar online marketeers blijft groeien, genoeg kansen dus als jij je wil laten omscholen. Daar hoort een opleiding bij die het functie- en eisenpakket volgt. Alsook de basis legt voor de toekomst. Het is niet zomaar een titel met een reeks items.

Onderwerpen die in het vakgebied Online Marketing raken in organisaties dienen goed met elkaar in balans te zijn. Enerzijds is dat de wijze waarop je een Online Marketing-strategie opstelt en realiseert, anderzijds hoe je optimaal de executie tactisch verzorgt. Dus de technologie, de instrumenten en methodieken. Het is maar net waar je voor kiest, waarmee wil je aan de slag? Strategie, tactiek, techniek of creatie/communicatie. Laat je daarin goed adviseren. Volg Online Marketing-clinics of -webinars, lees whitepapers, praat met alumni van opleidingen. Maar doe iets.

Online Marketing is het vak van de toekomst dat nu al begonnen is….