Blog

Het verschil tussen digitale transformatie en digitale marketing strategie

In een snel veranderende, digitale wereld worstelt iedere organisatie, zowel profit als non profit, met grote economische, maatschappelijke en klantgerichte vraagstukken. Organisaties worden gedwongen te innoveren. Doordat digitalisering veel impact heeft op klantgedrag krijgen marketing, sales en service vaak als eerste te maken met de effecten hiervan. Aan de andere kant hebben digitale technologische ontwikkelingen zoals blockchain, internet of things, artificial intelligence, augmented reality en big data grote impact op alle bedrijfsfuncties.

Begripsverwarring

Organisaties zijn op zoek naar een strategie om de mogelijkheden die ‘digital’ biedt optimaal in te zetten. Sommigen zijn aan de slag gegaan met een digitale marketing strategie. Anderen willen zich geheel digitaal transformeren. Bij veel marketeers bestaat geen eenduidig beeld over beide begrippen. Wat zijn nu de verschillen en de overeenkomsten van deze twee termen?

Digitale transformatie

Digitale transformatie betekent het benutten van de mogelijkheden die digitale technologieën bieden. Organisaties kunnen digitale technologieën inzetten om interne processen te verbeteren of de relatie met externe stakeholders te optimaliseren. Sommigen transformeren radicaler waarbij systemen, processen, mensen en technologie fundamenteel worden gedigitaliseerd voor een hele onderneming of onderdeel. Bekend voorbeeld is Netflix, dat transformeerde van een bedrijf dat DVD’s per post verstuurde naar een moderne organisatie die online content streamt op abonnementsbasis.

"Digital can reshape every aspect of the modern enterprise"
McKinsey

Digitale marketing strategie

Een digitale marketing strategie gaat over de inzet van online marketingkanalen om de gewenste marketingdoelstellingen te behalen. Van belang hierbij is dat het zo georganiseerd wordt dat de kanalen elkaar versterken.

Door de snelle ontwikkelingen binnen de online marketing kanalen is het belangrijk dat organisaties hier duidelijke keuzes in maken. Geen enkele organisatie kan het zich permitteren kanalen halfslachtig in te zetten. Veel startups en ook gevestigde e-commerce bedrijven maken hele scherpe keuzes. Als zij een digital marketingkanaal inzetten doen zij dit met focus op meten, leren en testen. Zij investeren dan ook veel in kennisontwikkeling op dit gebied.

Digital marketing wordt vaak met name tactisch ingezet. Binnen veel organisaties stemmen interne en externe specialisten hun activiteiten niet goed op elkaar af. Hierdoor wordt er niet alleen veel geld verspild maar kunnen ook klantbeleving en merk geschaad worden. Het is cruciaal dat online marketingactiviteiten vanuit een goed doordachte digitale marketingstrategie uitgevoerd worden.

Digitale marketing is onderdeel van digitale transformatie

Digitale marketingstrategie is een onderdeel van digitale transformatie. De meeste organisaties zijn eerder actief met digitale marketing dan met digitalisering van andere bedrijfsactiviteiten. Dit komt om dat klanten in hun customer journey intensief gebruikmaken van digitale kanalen. Organisaties die in contact willen komen met klanten of een betere customer experience willen neerzetten, worden gedwongen digitale marketing in te zetten.

Het verbeteren van interne processen, ontwikkelen van nieuwe business modellen of digitale samenwerking met andere stakeholders is vaak complexer.

Verschil digitale marketing & Digitale tranformatie

Bron: Beeckestijn Business School (deels gebaseerd op Alex Mari)

Digital marketing kan onderdeel zijn van een integrale digitale transformatie. In dat geval spreken we van een top-down benadering volgens Alex Mari. In veel gevallen is het juist andersom. Digitale transformatie begint dan bij marketing en beïnvloedt via  een digital business strategie de rest van de organisatie. We hebben het dan over een bottom-up strategie. Marketeers hebben kans door een goede digital marketing strategie niet alleen online marketingactiviteiten goed te organiseren, maar ook een cruciale bijdrage te leveren aan de digitale transformatie van de hele organisatie.  

Zonder kennis geen succes

Er is nog geen enkele organisatie in geslaagd om zonder de juiste kennis in huis succesvol digitaal te transformeren. Het uitbesteden van digitale marketing of digitale transformatie is dus geen optie. Digitale marketing en digitale transformatie kunnen pas optimaal worden ingezet als een organisatie continu investeert in het opbouwen van eigen (inhouse) kennis en kunde. Alleen dan is het mogelijk de organisatie succesvol te manoeuvreren naar nieuwe digitale tijden.

Make impact 

Ben je toe aan nieuwe kennis en skills en wil je impact maken in je werk? Met compacte en praktische programma’s door 100% vakexperts helpen we hierbij.

Digital Marketing Strategie & Leiderschap

Tijdens deze post-master opleiding wordt je opgeleid tot digital marketing strateeg. Je ontdekt de laatste trends en ontwikkelingen en leert hoe je nieuwe inzichten vertaalt naar een eigen digital marketing visie 

Bekijk opleiding ››

Digitale Transformatie & Organisatie 

Leid je organisatie door de digitale transformatie. Tijdens deze post-master opleiding leer je alle in& outs van digitale transformatie. En pas je nieuwe inzichten toe tijdens het maken van je eigen roadmap

Bekijk opleiding ››

Digitale marketing strategie vs. digitale transformatie
Wat past het beste binnen jouw wensen en behoeftes? Wij denken graag mee!