Blog

Interview met docent Sabine Croes

Sabine Croes is Business Designer bij Perspective en begeleidt innovatie en vernieuwingstrajecten bij diverse organisaties, met name grote dienstverleners. Ze helpt teams om te versnellen en effectief samen te werken, om zo tot oplossingen te komen die waarde creëren voor eindgebruikers én de organisatie. Haar ervaring en expertise deelt ze tijden haar trainingen en colleges bij Beeckestijn rondom Design Thinking en innovatie. In dit interview vertelt ze meer over haar vakgebied, colleges en haar tip voor vakgenoten.

Waarom ben én blijf jij een vakexpert?

Voor mij ben je een vakexpert als je de theorie en kennis in de praktijk inzet en hier van leert. Binnen mijn werk bij Perspective pas ik de Design Thinking mindset dagelijks toe in projecten voor onze opdrachtgevers. In ieder project leer je nieuwe dingen, word je uitgedaagd of bedenk je nieuwe tooling. Al die kennis neem ik mee in de colleges en andersom. In colleges krijg je ook vragen die je aan het denken zetten en die stimuleren om iets nieuws te proberen.

Sabine Croes

Juist de combinatie van praktijk en het geven van colleges zorgt dat je scherp blijft en dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in het vak.

Wat zijn jouw toekomstverwachtingen voor jouw vakgebied?

Design Thinking wordt steeds meer bekend en toegepast. Dat is in de basis heel erg goed, maar er zit ook een risico aan. Als de essentie wordt kwijtgeraakt en het op een minder gestructureerde manier wordt toegepast, is het resultaat (hoogstwaarschijnlijk) minder waardevol en doet dat ook afbreuk aan het beeld van Design Thinking als methodiek. Binnen het vakgebied zie je dat dit steeds vaker het onderwerp van blogs of artikelen is.

"Ik verwacht dat de discipline verandert en nog meer gaat inspelen op de (soms onterechte) kritiek die er nu op is. Dat betekent meer en eerder aandacht voor organisatiedoelstellingen zodat de aantrekkelijkheid, levensvatbaarheid en haalbaarheid van nieuwe proposities beter in balans is. En meer focus op de fit met de strategie en ecosysteem van de organisatie."
Sabine Croes
Business Designer bij Perspective

Wat is jouw verklaring dat je top 10 docent geworden bent? Wat maakt jou ‘anders’?

Als ik naar de evaluaties van deelnemers kijk dan zijn er een aantal dingen die veel terugkomen: de combinatie van praktijk en theorie, praktijkvoorbeelden en een college vol energie en enthousiasme. Ik hou van wat ik doe en dat kan ik moeilijk verbergen of inhouden. Volgens mij geldt dat overigens voor meer Beeckestijn docenten. Daarnaast heb ik het geluk dat ik colleges geef over een onderwerp wat je vooral moet ervaren. De colleges bevatten dus altijd een stuk oefenen in de praktijk.

Kun je iets vertellen over de inhoud van de colleges die jij geeft? Wat leer je de deelnemers?

De colleges en trainingen die ik geef hangen allemaal samen met Design Thinking of innovatie. De inhoud kan wat verschillen; soms heeft het meer betrekking op het inleven in de eindgebruiker en het probleem achterhalen waar die mee zit. Soms zit het juist meer op het vertalen van die uitdaging in een oplossing die waarde toevoegt voor de eindgebruiker en de organisatie. Alles heeft in ieder geval betrekking op het ontwerpen van nieuwe producten en diensten of het aanscherpen van huidige business modellen op basis van de klantbehoefte en de organisatiedoelstellingen.

Hoe zorg je ervoor dat de deelnemers enthousiast, actief, gemotiveerd worden en blijven voor, tijdens, na je colleges?

Design Thinking kan best een vaag onderwerp zijn en zeker als je maar twee of drie uur de tijd hebt is het best een uitdaging om dit tastbaar en concreet te maken. Een e-learning vooraf helpt om sneller door de theorie te gaan. Daarna is het vooral doen. Door de juiste tools aan te reiken en de opdrachten klein en concreet te houden, zien deelnemers dat het niet vaag en groot hoeft te zijn. Je kan juist op kleine manieren al verandering in je werk brengen. De tools ontvangen ze natuurlijk allemaal en ik krijg regelmatig na colleges nog vragen over een situatie in de praktijk die ze hebben ervaren.

Heb je nog tips voor de mensen uit het vakgebied?

Ik zie dat teams bij opdrachtgevers in toenemende mate dingen zelf gaan doen en dat de rol van externe bureaus daarmee verandert. Dat vind ik alleen maar goed, hoe meer kennis en capaciteit er intern komt, hoe meer de discipline groeit. Dus experimenteer er vooral mee en zoek een manier die aansluit bij je organisatie.

Zelf aan de slag met design thinking of business design?

Wil je leren hoe je met de combinatie van creatief en analytisch denken tot andere inzichten en innovatieve resultaten komt? Volg dan een Design Thinking training! ↓