Blog

Marketeers worstelen met toenemende hoeveelheid data

De hoeveelheid data die wij als marketeers tot onze beschikking hebben groeit al jaren. De uitdaging om goed met die data om te gaan wordt daarmee alleen maar groter. Recent onderzoek van DVJ insights onder ruim 2.000 marketing professionals in Europa laat zien dat “72% van alle marketeers de toenemende beschikbaarheid en toepassing van data als de grootste uitdaging voor de toekomst ziet”.

Het belang van data voor marketingbeslissingen

Data helpt marketeers om niet langer beslissingen te maken op basis van intuïtie, maar op basis van inzichten uit het verleden en zelfs voorspellingen van de toekomst. Descriptive en predictive analytics zijn voor veel marketeers de basis om een product te introduceren, campagne op te starten of website te optimaliseren.

Het onderzoek van DVJ laat zien dat succesvolle bedrijven vaker gebruik maken van Data-Driven Decision Marketing dan bedrijven die minder goed presteren. “Niet eerder was het verschil tussen winners en losers zo groot.”

De groeiende mogelijkheden van data

“Google trends laat al zien dat er steeds meer aandacht is voor data. Als we het zoekvolume van de laatste 10 jaar op een rijtje zetten, dan zien we een toenemende aandacht voor data. De laatste jaren is niet zozeer de hoeveelheid data trending, maar met name de wijze waarop met deze data moet worden omgegaan.”

Als gevolg van digitalisering wordt klant contact steeds dynamischer en worden klanten veeleisender. De digitalisering zorgt ook voor steeds meer mogelijkheden om data te verzamelen en te interpreteren. De hoeveelheid van data is niet het probleem, maar omzetten van die data in waardevolle acties. Waardecreatie voor zowel de klant als voor de organisatie. Hiervoor is essentieel om een customer data strategie te hebben. Zonder customer data strategie blijf je als organisatie steken in analyseren zonder datadriven actie.

"De uitdaging van het integreren van Data-Driven Decision Marketing ligt bij het vinden van de juiste mensen om data gericht toe te passen"
Onderzoek DVJ insights

Om te overleven moeten organisaties (en marketeers) een manier vinden om professioneler met data om te gaan. Een belangrijke stap is het combineren van verschillende interne databronnen om een beter beeld van de klant te krijgen. 360 graden beeld is in de praktijk een mythe. Een interessant doel maar praktisch moeilijk realiseerbaar. Het verrijken van de beschikbare data met data uit externe bronnen zorgt voor een beter inzicht en begrip van de klant. Door de komst van customer data platformen wordt het eenvoudiger om interne en externe data met elkaar te combineren.

De uitdagingen van data

Veel organisaties worstelen om een visie te ontwikkelen hoe data succesvol in te zetten. Volgens het onderzoek ligt de uitdaging van het integreren van Data-Driven Decision Marketing dan ook bij “het vinden van de juiste mensen om data gericht toe te passen.” Er is een verandering van “ervaring en buikgevoel” naar “volledig data gedreven.” “Bepaal welke data echt belangrijk is, durf te kiezen en focus je vooral op die KPI’s”, aldus Lucas Hulsebos, CEO DVJ Insights. Daarnaast zit er ook een uitdaging in het bundelen en communiceren van data zodat anderen het ook begrijpen. “Wat vaak vergeten wordt is dat het uiteindelijk niet gaat om de data, maar om de verhalen die er in verstopt zitten.” Aldus expert Robert van Ossenbruggen. 

Het onderzoek laat dus zien dat er een groeiende behoefte is aan (marketing) professionals die verstand hebben van customer insights en data driven marketing. Inzichten uit data actionable maken, daar gaat het uiteindelijk om. Als klanten in hun customer journey niet merken hoe data hun beleving verbeterd dan slaan marketeers de plank mis. Goede marketeers weten niet alleen hoe  interne & externe bronnen te analyseren, maar zijn ook in staat zijn om waarde te creëren voor klant en de organisatie.

Over het onderzoek

DVJ insights (marketing research en analytics bureau) voert jaarlijks onderzoek uit onder marketeers om beter te begrijpen wat de drivers voor groei zijn. Ruim 2.000 marketeers in Europa deden mee aan het onderzoek. Aanvullend op dit kwantitatieve onderzoek voert DVJ Insights het hele jaar door honderden visiegesprekken met Chief Marketing Officers en Insights Managers over wat er speelt in de markt en voor welke uitdagingen ze staan. Deze visiegesprekken worden gebruikt om de redenen achter de bevindingen te begrijpen.

Maak impact met data 

Wil jij leren hoe je data actionable maakt? Bekijk welke data opleiding het beste bij jouw wensen en ervaring past.