Blog

Nederlandse organisaties kampen met groot tekort aan actuele kennis

Bij bijna één derde van de Nederlandse organisaties met meer dan 200 werknemers (30%) geven HR-managers aan dat ze geen duidelijke strategie en visie hebben voor de opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers. Ondanks die opvallende afwezigheid van een strategische aanpak van learning & development, beseffen deze managers wel dat ze op die manier allerlei strategische voordelen missen. Een overgrote meerderheid van hen (93%) meent namelijk dat zijn bedrijf of instelling eigenlijk een leerbeleid moet hebben.

Daarnaast blijkt dat in organisaties waar wel een opleidingsbeleid bestaat, de focus in te hoge mate ligt op waarden die niet overeenkomen met de prioriteiten van de – toekomstige – medewerkers. Deze  conclusies kun je trekken uit de ‘Learning & Development Monitor 2021’, een onderzoeksrapport van leerplatform Studytube dat is gebaseerd op een kwantitatief onderzoek onder 1.129 Nederlanders, waaronder HR-professionals (37%), medewerkers (41%) en leidinggevenden (22%) bij organisaties in Nederland van onderzoeksbureau Motivaction.

Belang van een strategie voor educatie

“Elke organisatie heeft een duidelijke leerstrategie nodig om gezond te blijven en toekomstbestendig te zijn”, zegt Homam Karimi, chief executive officer bij Studytube. De aanwezigheid of afwezigheid van een opleidingsstrategie speelt een cruciale rol in het succes en het aanpassingsvermogen van een organisatie. Op diverse punten scoren bedrijven en instellingen mét een visie op leren en ontwikkelen namelijk opvallend beter, zo blijkt uit het onderzoek.

Investeren in leren en ontwikkelen is investeren in de toekomst van je organisatie. Met een relevant, toegankelijk leeraanbod leid je jouw medewerkers op tot duurzaam inzetbare professionals, klaar voor elke golf van verandering die in de komende jaren iedere branche overspoelt. 47 procent van de HR-managers stelt dat als een organisatie geen duidelijke leerstrategie heeft, deze niet kan inspelen op veranderingen in de markt.

Jong talent kijkt in eerste instantie naar ontwikkelingsmogelijkheden

62 procent van de HR-professionals werkend bij een bedrijf of instelling dat geen leerbeleid kent, zegt dat als er niet wordt geïnvesteerd in learning & development, de organisatie niet meer in staat is om de benodigde talenten aan te trekken en te behouden. Ruim twee derde van de jongeren tot 35 jaar zegt namelijk veel waarde te hechten aan de mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

“Daarmee laten organisaties belangrijke kansen liggen op het gebied van de employer branding en de werving en selectie van met name jongere medewerkers”, duidt Homam Karimi. “Ik denk dat bij veel leidinggevenden nu de alarmbel afgaat. De resultaten van deze studie bevestigen nog maar eens dat een leerstrategie cruciaal is voor een gezonde organisatie. Elk bedrijf en iedere instelling dient learning & development daarom op te nemen in de strategische agenda voor 2021.”

Bezuinigingen en HR-beleid gericht op de korte termijn

Vanuit Beeckestijn Business School zien we dat in organisaties heel verschillend wordt omgegaan met learning & development, aldus Hans Molenaar, directeur Beeckestijn Business School. We constateren twee categorieën: kortetermijndenken en langetermijndenken. Verscheidende organisaties handelen momenteel heel klassiek gericht op de korte termijn en schrappen opleidingsbudgetten. Deze ondersteunen hun medewerkers onvoldoende in de deelname aan opleidingen.

Het gevolg is dat in zulke gevallen medewerkers geen goedkeuring krijgen voor opleidingen en deze op zoek gaan naar een andere werkgever die wel opleidingsmogelijkheden biedt. Bij bedrijven en instellingen waar wel een strategie voor learning & development wordt gehanteerd, leeft maar al te goed het besef dat succesvol kan worden geworven onder deze kenniszoekers.

Een waarschuwing is hier op z’n plaats. De getalenteerde professionals zoeken concreet naar kennis en uitdaging. De mindere goden blijven hangen en vormen de oorzaak dat organisaties onvoldoende presteren

Dit artikel is geschreven door Hans Molenaar, directeur Beeckestijn Business School.

Wil je aan de slag met nieuwe kennis?

Bekijk dan ons opleidingsoverzicht en vindt de opleiding die bij jou past.