Blog

Online marketingonderwijs in de anderhalve-meter-samenleving

Bij Beeckestijn Business School geloven we in de kracht van samen leren. Van professionals uit het vak én van elkaar. En dat deden we vooral in fysieke bijeenkomsten op locatie. Dus ja, de huidige situatie heeft ook op ons veel impact. Lees hoe wij de afgelopen weken overschakelden naar online classrooms, in korte tijd heel veel leerden en merkten dat klassikaal leren en inspireren ook online heel goed kan. We kunnen met recht zeggen dat we ook online een volwaardig programma kunnen bieden. 

“We zijn jaren geleden al met virtueel contact met de opleidingsdeelnemers gestart omdat die behoefte leefde in de markt”, vertelt Egbert Jan van Bel, medeoprichter van Beeckestijn Business School. “We kregen vanaf de eerste dag de vraag of het ook online kon. Het belangrijkste aandachtspunt voor virtueel onderwijs is dat het zo echt mogelijk moet zijn. Goede interactie is dan ook een essentiële voorwaarde. Vaak reageert een deelnemer – al dan niet virtueel – op het momentum. De techniek moet dan kloppen en de onderlinge uitwisseling van ervaringen niet in de weg te staan. Een ander punt van zorg is dat een tool niet leidend mag zijn. Het draait om de inhoud, zowel in klassikaal onderwijs als in virtueel onderwijs.”

Online classroom

Achter de schermen

“Op het moment dat het coronavirus ook een serieuze bedreiging voor de Nederlandse samenleving werd, hebben wij meteen besloten om alles door te laten gaan. En achteraf zijn we blij met deze keuze”, zegt Bart Meerdink, managing partner bij Beeckestijn. “In de week voorafgaand aan de lockdown hebben we het onderwijs nog in hybride vorm aangeboden – dus Brabanders vanuit huis en de rest klassikaal – en daarna is alles 100 procent online geworden.”

“De belangrijkste stap is geweest dat we meteen aan de slag zijn gegaan. We hebben niet eerst lang vergaderd en alles willen vastleggen in processen, maar zijn onmiddellijk het diepe ingegaan. Daardoor hebben we ook een steile leercurve gerealiseerd. Alle learnings over interactie hebben we met onze docenten gedeeld. En zij kwamen ook weer met ideeën. Dat is een mooie wisselwerking, waarmee we elkaar snel op gang hebben geholpen.”

“We hebben al ver voor de coronacrisis ervaring opgedaan met online onderwijs. Onze e-learning-programma’s worden ingezet en geprezen door grote bedrijven. Dat "digital" in al onze opleidingen terugkomt gaan onze docenten vrij gemakkelijk om met digitale tools. We moeten het bovendien niet complexer maken dan het is. Schermen kunnen delen, mooie interactiemogelijkheden zoals chat en polls, break-out rooms om in groepjes aan een opdracht te werken en tools als Miro, MURAL of G Suite van Google zijn ruim voldoende om goede online colleges te verzorgen. En natuurlijk bieden we ondersteuning aan alle docenten en geven we hen continu tips.”


De reacties van deelnemers zijn veel beter dan we hadden durven dromen

“Dat je fouten maakt is niet te voorkomen, het is de enige manier om te leren. Zo hebben bij de hybride vorm het belang van goede audiovoorzieningen onderschat. Mensen die vanuit de thuissituatie een opleiding bijwoonden, konden de discussie in de klas niet goed volgen.”

“De reacties van deelnemers en docenten zijn veel beter dan we hadden durven dromen! De gemiddelde beoordeling ligt vaak zelfs iets hoger dan bij de fysieke colleges. Dit kan overigens ook deels door de gunfactor komen, want iedereen ziet dat we hard ons best doen voor een goede online beleving. Maar we mogen oprecht vaststellen dat we een meer dan volwaardig online alternatief bieden. Mensen ervaren het persoonlijke, de interactie en de efficiëntie.”

“De verantwoordelijkheid voor interactie tijdens de colleges ligt allereerst bij die docenten zelf. Deelnemers voelen passie en enthousiasme door het scherm heen. Met kleine groepen kun je ook prima discussiëren met de bestaande audio- en camerafaciliteiten. En bij grotere groepen heb je veel ondersteunende tools. We doen nu zelfs complexe colleges als ‘Customer Journey Mapping’ of een interactieve casedag volledig online met een dikke 8,5 als gemiddelde beoordeling.”

Online classroom

“Natuurlijk hebben niet alle docenten veel ervaring met het geven van virtueel onderwijs", zegt Hans Molenaar, directeur van Beeckestijn Business School. "Daarom krijgt iedere docent voor zijn of haar eerste online college een-op-een een korte toelichting met tips en trics. Ook hebben we een demo-omgeving waar docenten de mogelijkheid hebben even te testen. Dit geeft al veel vertrouwen voor het echte college. Daarnaast delen we best practices snel – en dat gebeurt ook tussen onze docenten onderling. We helpen hen verder om hun corebusiness en bijzondere expertise juist nu goed onder de aandacht te brengen. Dit doen we door middel van clinics, podcasts, whitepapers en artikelen.”

Voor mensen zonder kennis van data en digitaal is na deze crisis aanmerkelijk minder plaats

“Het echte netwerken is bij virtueel onderwijs uiteraard wezenlijk anders dan bij klassikaal onderwijs. Zo mis je de gezamenlijke lunch of het diner, een uitgelezen mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en te netwerken. Daarom organiseren we voor elke groep die online is gestart een fysieke terugkomdag. Dat wordt een mooi moment om elkaar toch in de ogen kunnen kijken en te sparren. Daarnaast willen we ook nog enkele events, bedrijfsbezoeken en kennissessies organiseren, die deelnemers in de gelegenheid stellen hun kennis te delen en hun netwerk verder te ontwikkelen.”

“In ieder geval staat het voor mij vast dat de wereld en arbeidsmarkt er straks echt fundamenteel anders uitzien. Daarom is juist nu het volgen van een opleiding meer dan ooit relevant. De digitale transformatie en de definitieve overgang naar data-driven marketing komen momenteel in een stroomversnelling. Ook in business-to-business moeten sales en service verder digitaliseren. Dit is het moment om te investeren in de juiste kennis en skills om hier klaar voor te zijn. En geldt nadrukkelijk voor elk bedrijf of iedere afdeling en zeker voor zelfstandigen zonder personeel en werkzoekenden. Want voor mensen zonder kennis van data en digitaal is na deze crisis aanmerkelijk minder plaats.”
 

Online classroom

Foto’s: Maudy van Leusden-Habraken | Marc Borgers | Gonnie Koop