Blog

Toenemend aantal Nederlanders wil een goede opleiding volgen

Zoals iedereen wel weet heeft de COVID-19-pandemie een ongekende invloed op de samenleving. Door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het gedrag van consumenten enorm veranderd. Tegelijkertijd krijgt de digitale transformatie versneld gestalte. Door de coronacrisis komt in verschillende sectoren de werkgelegenheid in gevaar. Een toenemend aantal Nederlanders wil daarom een goede opleiding volgen om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt.

Meer dan een kwart van de werkende Nederlanders (26%) maakt zich op dit moment zorgen om zijn baan. Onder jongeren in de leeftijdscategorie tot 35 jaar ligt dit aantal fors hoger (30%) dan onder 55-plussers (19%). Ook binnen de diverse inkomensgroepen zijn verschillen zichtbaar. Medewerkers met een bovenmodaal inkomen voelen zich minder vaak onzeker over hun baan (19%) ten opzichte van medewerkers met een inkomen onder modaal (30%) of een modaal inkomen (27%). Dit blijkt uit een onderzoek 1.013 Nederlanders in loondienst van HR-dienstverlener Visma | Raet.

Werknemers zetten in op ontwikkeling en omscholing

De coronacrisis is voor 47 procent van de werkende Nederlanders een extra stimulans om zich te blijven ontwikkelen of te laten omscholen. Op deze manier hopen werknemers een sterke positie op de arbeidsmarkt te houden of te krijgen. Met name jongeren zetten hier op in (53%). Opvallend is dat mensen met een inkomen onder modaal zich meer zorgen maken over hun baan. Zij zien deze crisis minder vaak als extra stimulans tot omscholing en ontwikkeling (42%) ten opzichte van mensen met een bovenmodaal inkomen (52%) en een modaal inkomen (50%).

Cruciale ontwikkelingsrol wordt gezien voor werkgevers

Ruim de helft (53%) van de werkende Nederlanders vindt dat werkgevers op het gebied van de ontwikkeling van medewerkers een grote rol moeten pakken. Sinds juli 2015 zijn werkgevers verplicht werknemers opleidingen en cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun functie. Dit onderzoek onderstreept dat deze scholingsplicht gewenst is. Werknemers geven aan dat werkgevers actief moeten sturen op ontwikkeling. Deze verwachting is onder jongeren hoger (61%) dan onder 55-plussers (41%).

Permanente educatie is nu meer dan ooit essentieel

“Uit onze ’HR Benchmark 2020’ is al gebleken dat een leven lang leren belangrijk is voor veel medewerkers”, stelt Marco Winkel, HR-directeur bij Visma | Raet. “De coronacrisis zorgt voor een stimulans, maar maakt het ook meer noodzakelijk. Medewerkers moeten leren werken met nieuwe technologieën om hun functie goed uit te kunnen voeren. Het is van belang dat er overzicht is in het ontwikkelingstraject van de medewerkers, zowel bij de werkgevers, managers als de medewerkers zelf. Zo bieden wij in het kader van de tijdelijke regeling NL leert door onze medewerkers een loopbaancheck aan. Onder begeleiding van een professionele loopbaanbegeleider wordt er gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en een duurzaam toekomstperspectief. Ik raad iedere organisatie aan haar medewerkers deze kans te bieden.”

Wil jij ook aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt?

Bekijk ons uitgebreide opleidingsaanbod en vindt de opleiding die bij jou past! Eerst even kennismaken met Beeckestijn? Bekijk onze clinic agenda »