Erkenning & accreditatie

Regulering door de overheid

De overheid reguleert en accrediteert het regulier HBO en academisch onderwijs in Nederland. Voor het opstellen van de regelgeving en handhaving daarvan o.a. door visitatiecommissies, zijn meerdere instanties ingericht. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is de enige door de overheid erkende organisatie en is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs opleidingen.

Het post-HBO, bachelor, master en doctoraal onderwijs in de vorm van post-master en post-HBO educatie wordt door de overheid niet geaccrediteerd. Reden is dat als een opleiding door de overheid geaccrediteerd wordt er ook subsidies en studiefinancieringsmogelijkheden moeten bestaan. Ook MBA-opleidingen en NIMA-opleidingen worden niet door de overheid geaccrediteerd. Er zijn organisaties actief, buiten de overheid om, die bepaalde MBA-opleidingen een status van accreditatie verlenen.

keurm nrto

Beeckestijn Business School voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

CRBKO geregistreerde instelling

Beeckestijn Business School heeft van de overheid een CRKBO-registratie (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en is opgenomen in dit centrale register voor korte beroepsopleidingen. De kwaliteitsaudit voor opname in dit register is door Lloyds gedaan. Door deze registratie kan Beeckestijn haar deelnemers o.a. BTW-vrij factureren (indien gewenst).

Branche-erkenningen en samenwerkingen

Onze opleidingen en trainingen zijn erkend door marketing branche-organisatie Platform Innovatie in Marketing (PIM). PIM is sinds 2005 betrokken bij Beeckestijn Business School en ziet toe op de kwaliteit en inhoud van opleidingen en trainingen.  

Goede educatie is van groot belang voor marketing- en communicatieprofessionals. Daarom werkt Beeckestijn Business School voor haar opleidingen ook nauw samen met (leden van) andere brancheorganisaties zoals Platform voor Klantgericht Ondernemen (PVKO) en DDMA. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze opleidingen en inhoud goed zijn afgestemd op de praktijk.

Beeckestijn is deelnemer van NL AI Coalitie om samen met andere deelnemers een bijdrage te leveren aan het versnellen van AI-ontwikkelingen in Nederland en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden

NL AI Coalitie - Beeckestijn
Lees hieronder verder