Register

Voor de bovengemiddeld presterende deelnemers heeft Beeckestijn Business School samen met brancheverenigingen het register geïnitieerd.
Het register is bedoeld om deelnemers te stimuleren om een minimaal niveau na te streven voor hun eindopdracht en om een vorm van erkenning te geven voor en door vakgenoten.

Deelnemers die de opleiding volbrengen met een gemiddeld cijfer van 7 of hoger (op een schaal van 1 tot 10) krijgen een vermelding in het register en mogen de bijbehorende beschermde titel voeren. Een register-vermelding is alleen van toepassing op de post-master en de post-HBO opleidingen en geldt niet voor de korte opleidingen. Kijk op de betreffende opleidingspagina of een vermelding in het register voor die opleiding wel of niet van toepassing is.

Momenteel zijn de volgende registers actief: