Whitepaper

Checklist Europese Privacyverordening

Voor jou, als manager van een organisatie met klanten, is het nu urgent je juridische en privacy zaken goed te regelen. Op 2018 namen we afscheid van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf deze datum moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze checklist, geschreven door Alexander Singewald, helpen we je in 15 stappen op weg naar een succesvolle overgang van WBP naar AVG 2018.

Succesvolle overgang

Veel bepalingen komen overeen met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), maar uiteraard zijn er ook nieuwe bepalingen opgenomen. Naast de 15 stappen voor een succesvolle overgang vind je in deze checklist ook de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de huidige situatie

Deze checklist is zowel relevant voor marketing managers, communicatie managers, customer services, data-specialisten, customer insights, researchers en zelf financiële specialisten

En laten we de chiefs niet vergeten..... want privacy is een kernbegrip in de strategie geworden. We kunnen gerust stellen dat voordat er ook maar sprake kan zijn van een business- of marketingstrategie, eerst de juridische kaders uitgezet moeten worden.

Checklist Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018

Deze checklist helpt je op weg naar een succesvolle overgang van WBP naar AVG 2018

 • Bewustwording
 • Inventarisatie
 • Register
 • Verantwoording
 • Communicatie
 • Rechten van betrokkene
 • Verzoek tot toegang
 • Bepaal doelstellingen van gegevensverwerking
 • Toestemming
 • Kinderen
 • Datalek
 • Gegevensbescherming door privacy by design en by default
 • Functionaris Gegevensbescherming (FG) - Data Protection Officer (DPO)
 • Internationaal (one-stop-shop)
 • Bestaande contracten
   

Download deze checklist en bereid je op tijd voor op een succesvolle overgang naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming.