Michiel Ykema

Michiel studeerde Technische Bedrijfskunde en Verandermanagement. Hij houdt zich het grootste deel van zijn loopbaan al bezig met transformatie. Zijn grootste interesse daarbij is de wisselwerking tussen organisatorische en technologische aspecten enerzijds en menselijke aspecten anderzijds.

Michiel is auteur van het boek Doelbewust Organiseren, Werken met Communities of Purpose.

Michiel Ykema

Michiel is docent bij